Giới thiệu Công ty

  • VĂN PHÒNG LÀM VIỆC ĐẲNG CẤP 5 SAO

    BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN – UY TÍN TẠO THÀNH CÔNG Địa điểm văn phòng làm việc đẳng cấp 5 sao. Thu nhập hoa hồng Đầu khách đạt tới 100 triệu tháng. Thu nhập đột phá cơ hội mua nhà mua xe Hà Nội nếu làm việc chăm chỉ. LUÔN CHÀO ĐÓN ANH CHỊ EM […]

  • GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN

    Lãnh đạo Công ty Bất động sản Đại Tín gồm những ai?   BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN – UY TÍN TẠO THÀNH CÔNG. Giới thiệu Ban Lãnh đạo Công ty Bất động sản Đại Tín gồm 4 thành viên. 1. Tổng giám đốc – Đào Trí. – Sinh 1985, sinh ra và lớn lên […]